Tijdlijn

1864

Bouw van de Anermolen in opdracht van Gerrit Jan Reinink. Ter vervanging van de molen die op nieuwjaarsdag van datzelfde jaar afbrandde.

8 oktober 1867

Gerrit Jan verkoopt de molen aan zijn broer Hendrik Reinink, landbouwer te Anerveen, samen met “drie roeden en dertig ellen grond”

15 november 1881

De Anermolen wordt verkocht aan Albertus Bos, Molenaar te Ane, samen met één hectare en elf aren grond, een woonhuis en een strook grond rondom de molen “groot genoeg om met een met paarden bespannen wagen rondom de molen te kunnen rijden”.

12 september 1893

Hendrik Lenters, molenaar te Anerveen, koopt de molen met erf, huis, een stuk weiland en een stuk heidegrond.

7 april 1939

Willem Lenters erft de molen, na het overlijden van zijn broer Hendrik. Zijn moeder zet de bijbehorende winkel voort en heeft hiervan het volledige vruchtgebruik.

1978

De voormalige gemeente Gramsbergen koopt de Anermolen.

27 november 1981

De geheel gerestaureerde molen wordt weer in gebruik gesteld door de heer H.J. Hultink, die ruim veertig jaar als molenaarsknecht op de Anermolen werkzaam was.